Turbine Tubular S

Turbine Tubular type S là loại turbine Kaplan trục ngang đầu nước thấp công suất nhỏ