Máy phát Thuỷ điện trục ngang

Máy phát điện thủy điện trục ngang